Huidige Locatie: Home -  Longchamp Antwerpen distributie met therophytes gevolgd door chamaephytes

Longchamp Antwerpen distributie met therophytes gevolgd door chamaephytes

Longchamp Antwerpen

Dit document geeft een kwantitatief verslag van een recente studie van de Longchamp Antwerpen vegetatie-milieu relaties langs vier transecten oversteken van het noordelijke deel van het binnenland dorre woestijn van Egypte. De set vegetatie gegevens was gebaseerd op het deksel waarden vanaf 200 stands; milieu-analyse opgenomen percentages oppervlakte sedimenten van verschillende grootteklassen, pH van de bodem, de totale oplosbare zouten, bodemvocht, organische koolstof en calciumcarbonaat. TWINSPAN classificatie en complementaire DCA analyse Longchamps Aalst van de dataset opgeleverd 21 vegetatie clusters, toegewezen aan zes vegetatietypen gedomineerd door 27 indicatorsoorten: sommige zijn kenmerkend voor specifieke habitats, en anderen geven aan overgangen tussen groepen van habitats. Toepassing van detrended Canonical Correspondence Analysis (DCCA) gaf aan dat slib, klei, het vochtgehalte, de organische koolstof en calciumcarbonaat waren de belangrijkste abiotische omgevingsvariabelen gecorreleerd met de spreiding van de soorten in het studiegebied. Een totaal van 141 plantensoorten die behoren tot 32 verschillende families werden opgenomen in deze studie, meestal van Saharo-Arabische distributie, met therophytes gevolgd door chamaephytes domineert de levensvorm spectra. Hoge soortenrijkdom werd opgenomen in de vegetatie van zandvlaktes, vochtige modderige flats en beekjes, die contrasteren met salinized en kalksteenvlaktes. Bodemtextuur, organische koolstof en vochtgehalte zijn gecorreleerd met de soortenrijkdom in de rijkere habitats, terwijl het hoge zoutgehalte en calciumcarbonaat zijn de belangrijkste factoren die samenhangen met diversiteit lagere soorten.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties