Huidige Locatie: Home -  Longchamp Belgium Online de overheid regelgevende instanties te

Longchamp Belgium Online de overheid regelgevende instanties te

Longchamp Belgium Online

Dit document presenteert het kader van een benadering van de planning en het stellen van prioriteiten voor risicobeheersing ondersteunen. Een dergelijke aanpak zou de overheid / Longchamps Outlet regelgevende instanties te helpen bij hun verdeling van de middelen over de verschillende sectoren. De termijn risico zal hier worden gebruikt in een zeer brede zin, en het zal omvatten, maar niet beperkt tot, de traditionele HES (Gezondheid, Longchamp Belgium Online Milieu en Veiligheid) concept. Een globale indeling van de risico's ('verlies categorieën'), om gebruikt te worden in alle sectoren en directies wordt gesuggereerd. De risico-evaluatie omvat een aantal factoren niet goed voor in een standaard risicobeoordeling, maar rekening moet worden gehouden bij de autoriteiten aangegeven prioriteiten ten aanzien van risicobeheersing. Sociologische, psychologische en ethische perspectieven zijn inbegrepen, en de behoefte aan een discours tijdens het beslissingsproces wordt gelokaliseerd. Het artikel bespreekt ook het potentieel opnemen van kosten-batenanalyses in een dergelijke aanpak. De aangegeven benadering wordt aangeduid Risk over sectoren (RAS), en suggesties met betrekking tot het proces te implementeren worden gegeven. Een dergelijke implementatie proces zal vanzelf toenemen van de kennis en competentie van de betrokken partijen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties