Huidige Locatie: Home -  Longchamp Handtassen Gent een bel kern Een numerieke simulatie

Longchamp Handtassen Gent een bel kern Een numerieke simulatie

Longchamp Handtassen Gent

Een experimenteel onderzoek is uitgevoerd Longchamp Handtassen Gent op de groei en het vertrek van bellen van kunstmatige nucleatie sites. Bubbles werden geproduceerd door diffusie van gas uit een koolzuurhoudend water oplossing op 0,6, 1,48 en 2,08 mm diameter holten in een horizontale plaat. Het vertrek grootte en groeitijd van de in de experimenten bubbels kon niet nauwkeurig voorspeld worden met behulp van een krachtenevenwicht analyse en de veronderstelde initiële groei toestand van een bel kern. Een numerieke simulatie is ontwikkeld om deze parameters te lossen. Hieruit bleek dat de bubbel groeit zeer snel na een nek vormen. Experimenten waarbij de bellen gegroeid tot een hoogte die meermaals de holtediameter was gebleken dat afwijking opgetreden tijdens de snelle groei. De numerieke simulatie voorspelde ook nauwkeurig het volume van de residuele bubbel in de holte en de tijd totdat de volgende bubble verschenen boven de holteopening. Het effect van de oppervlaktespanning van de diameter bubble vertrek bleek te helpen vertrek door de vorming van een bel hals dan weerstand vertrek een hechtende Longchamp Antwerpen Openingstijden kracht die de bel aan het oppervlak gehecht.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties