Huidige Locatie: Home -  Longchamp Le Pliage Belgium gezicht te redden zorgen en 4

Longchamp Le Pliage Belgium gezicht te redden zorgen en 4

Longchamp Le Pliage Belgium

Op basis van een meta-analyse van Longchamp Le Pliage Belgium 60 empirische studies, een systematische review en integratieve analyse van het empirisch onderzoek naar de effecten van culturele waarden op de communicatie wordt verstrekt. De meest vermelde hypothesen met betrekking tot het verband tussen culturele waarden en communicatie zijn samengevat en kwantitatief getest door middel van meta-analyse. Met name de analyses beoordeelde de directe effecten van culturele waarden (individualisme, masculiniteit, machtsafstand, onzekerheidsvermijding) op communicatiepatronen (indirectheid, zelfpromotie, face-besparing betreft, attitudes om te zwijgen, openheid, onderbreking, persoonlijke ruimte, hoog- context communicatie, misleiding, dramatiek, en rituelen). Significante resultaten toonden aan dat: (1) het individualisme is positief gerelateerd aan directe communicatie en zelfpromotie, en negatief gerelateerd aan de gevoeligheid en face-besparing zorgen en de neiging om misleiding te gebruiken; (2) hoge machtsafstand is positief gerelateerd aan de gevoeligheid en face-besparing zorgen en indirecte communicatie en negatief gerelateerd aan een neiging te onderbreken; (3) mannelijkheid is positief gerelateerd aan een self-bevorderen van de communicatie stijl en directe communicatie en negatief gerelateerd aan de gevoeligheid en gezicht te redden zorgen; en (4) onzekerheidsvermijding is positief gerelateerd aan zowel de gevoeligheid en face-besparing Longchamp Handtassen Brugge zorgen. Tot slot, een moderator analyse gaf aan dat culturele effecten zijn sterker voor mannen en cultureel strak samenlevingen. De kleine dataset en de mogelijkheid van systemische weglaten van relevante gegevens als gevolg van de file-lade probleem is een bedreiging voor de validiteit van de gerapporteerde bevindingen, dus dit rapport moet worden genomen als een meta-analytisch overzicht van de beschikbare empirische gegevens en niet als overtuigende resultaten.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties