Huidige Locatie: Home -  Longchamp Online Outlet oplosbare en onoplosbare hydrolyseproducten van lood

Longchamp Online Outlet oplosbare en onoplosbare hydrolyseproducten van lood

Longchamp Online Outlet

De verwijdering van lood door sorptie aan gegranuleerde hoogovenslakken is onderzocht als functie van de pH, de metaalionconcentratie, de deeltjesgrootte en de hoeveelheid sorptiemiddel. Vastgesteld is dat het proces plaatsvindt met toenemende pH. Gevonden werd dat de afhankelijkheid van de taak op pH gelijk aan de afhankelijkheid van de vorming van oplosbare en onoplosbare hydrolyseproducten van lood op pH, maar de efficiënte leiding verwijdering door gegranuleerde slakken ontstaan ​​bij pH waarden lager dan precipitatie pH, dwz de sorptie is een overheersende proces. Het evenwicht in de slak / lead oplossing wordt beschreven door de Freundlich adsorptie Longchamp Tassen Online isotherm. De constanten in de Freundlich-vergelijking zijn berekend voor verschillende slakken deeltjesgrootte bij Phin = 5,0-5,1. Longchamp Online Outlet Het percentage lood verwijderen bij evenwicht toeneemt met toenemende slakken bedrag, maar de sorptiecapaciteit afneemt. Afhankelijk van de omstandigheden kan een procentuele lead verwijdering van 97-98% worden bereikt. De verkregen resultaten kunnen nuttig zijn voor de toepassing van gegranuleerde slakken voor de Pb-ionen uit industrieel afvalwater zijn.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties